Akademický Prešov 2015: 49. ročník súťaže umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska 26.4. - 1.5.2015

Akademický Prešov 2014

Výsledky a diplomy AP 2014 /

VÝSLEDKY V KATEGÓRII ŠTUDENTSKÉ DIVADLÁ /


Diplomy


VÝSLEDKY V KATEGÓRII VLASTNÁ UMELECKÁ TVORBA /


Poézia

1.miesto Katarína Hrabčáková
2.miesto Ester Gaherová
3.miesto Neudelené

Čestné uznanie
Ivánuška Fekete Kobjelska, Stanislav Olejár


Próza

1.miesto Radovan Potočár
2.miesto Neudelené
3.miesto Matúš Mikšík

Čestné uznanie
Martin Bednařík, Sonja Tokárová, Michal Mitrík, Radka Komžíková, Nikol Kovácsová, Dominik PetruškaVÝSLEDKY V KATEGÓRII UMELECKÝ PREKLAD /


Preklad

1.miesto Michaela Gáliková (James Ross: Pohľadnica)
2.miesto Alena Podhorská (J. D. Salinger: Choď k Eddiemu)
3.miesto Ivona Setteyová (Claire Keegan: Antarktída)

Čestné uznanie

Michal Mikuláš (O princovi Dobromilovi - ľudová rozprávka)VÝSLEDKY V KATEGÓRII UMELECKÝ PREDNES /


Poézia

1.miesto Samuel Chovanec
2.miesto neudelené
3.miesto Zuzana Kubáňová

Próza

1.miesto neudelené
2.miesto Andrea Šafránová
2.miesto Dávid Novotný
3.miesto neudelené


Výsledky troch stabilných súťažných kategórií AP 2013 /

VÝSLEDKY V KATEGÓRII ŠTUDENTSKÉ DIVADLÁ /


V kategórii Študentské divadlá ocenenie získali:

ŠD FF PU Prešov (na základe umelecky podnetných divadelných projektov Nebo, peklo, Kocúrkovo...; Herec a figurína I., II., Fragmenty II., Performatívne produkcie hereckej dvojice P. G. Hrbatý a J. Jendrichovský)

ŠD VYDI FF UKF Nitra (za invenčnú pohybovú performanciu Prejsť (si) Telom a dve inscenácie Rozhodnutie pre zajtrajšok a možno len Peter a Lucia; Z východu na západ)

ŠD Ja a My, Katedra hudby PF UKF Nitra (za syntetický divadelný tvar v inscenácii Tracyho Tiger; a ďalšie divadelné produkcie Príbeh jednej Zeme; Hra na 3; Škaredé kačiatko)

Individuálne ceny:

Petrovi G. Hrbatému a Jánovi Jendrichovskému – ŠD FF PU Prešov (za osobitý generačný divadelný výraz v produkciách Smrť (z) Jánošíkova; a tvorivých dielňach Herec a figurína I., II.)

Lukášovi Božíkovi z ŠD VYDI pri FF UKF Nitra (za invenčné stvárnenie postavy vo fyzickom divadle – Prejsť (si) Telom)

Márii Ševčíkovej (za plnohodnotný herecký výraz pri stvárnení klasického i alternatívneho typu divadla v inscenáciách Rozhodnutie pre zajtrajšok a možno len Peter a Lucia; Z východu na západ)


VÝSLEDKY V KATEGÓRII UMELECKÝ PREDNES /


Poézia

1.miesto neudelené
2.miesto neudelené
3.miesto Barbora Pavelová; FF PU Prešov; AjSjL a Adriana Hovancová FiSjB

Próza

1.miesto neudelené
2.miesto Dominik Petruška; FF PU Prešov, FiSjL
3.miesto Katarína Želinská; VŠMU Bratislava, dramaturgia a réžia


VÝSLEDKY V KATEGÓRII VLASTNÁ LITERÁRNA TVORBA /


Poézia

1.miesto Veronika Jančíková; FF PU Prešov, SJL
2.miesto Zuzana Klučárová; FF PU v Prešove, psychológia
3.miesto Katarína Hrabčaková; FF PU Prešov, S/A a Monika Hojdanová; Masarykova univerzita Brno, PF, molekulárna biológia

Próza

1.miesto Katarína Vargová; VŠMU Bratislava, scénaristika
2.miesto Ria Gehrerová; FF UK Bratislava, žurnalistika
3.miesto Dáša Krištofovičová; VŠMU Praha, bábkové divadlo, scénografia a Michal Mitrík; FF PU Prešov, psychológia a Lukáš Pazera; FF PU Prešov, MŠ


Víťazné študentské texty /


Ria Gehrerová - Rovno za nosom
[.pdf; 32kB]

Monika Hojdanová
[.pdf; 108kB]

Katarína Hrabčaková
[.pdf; 61kB]

Veronika Jančíková
[.pdf; 129kB]

Zuzana Klučárová
[.pdf; 59kB]

Dáša Krištofovičová - Š U P Y
[.pdf; 81kB]

Michal Mitrík - Pre Elišku
[.pdf; 140kB]

Lukáš Pazera
[.pdf; 145kB]

Katarína Vargová - VTÁČENCE
[.pdf; 100kB]