Akademický Prešov 2015: 49. ročník súťaže umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska 26.4. - 1.5.2015

Akademický Prešov 2014

Fotogaléria /

2014


Univerzita divadla - Prednáška PhDr. Andreja Maťašíka, PhD. a PhDr. Eleny Knopovej, PhD.
[.docx; 246kB]Divadlo Thália Košice - Jedermann

Divadlo P.A.T. Bratislava - M.H.L.

Teatr Przedmieście Rzeszów (PL) - Obietnica

Študentské divadlo VYDI Nitra - Dišputa Verejná (o princovi a koňovi)

Študentské divadlo Katedry germanistiky FF UPJŠ Košice - Rozbitý džbán

VŠMU Bratislava - Talk to me

Teatro Colorato Bratislava - Noemova Archa alebo Nezabudni na slona

Bábkové divadlo Košice - Potkaniar

OZ Ja a My, Katedra hudby PF UKF Nitra - Arpád Dápra

OZ Ja a My, Katedra hudby PF UKF Nitra - Projekt

OZ Ja a My, Katedra hudby PF UKF Nitra - Pekelníci

OZ Ja a My, Katedra hudby PF UKF Nitra - Inside

OZ Ja a My, Katedra hudby PF UKF Nitra - Volavka

Univerzita literatúry - O nezávislosti nezávislých

Divadlo na osmičke Nitra - Kajco

Akademia Ruchu Varšava (PL) - Kol.: Čínska lekcia

Akademia Ruchu Varšava (PL) - Kol. Výrazne. V mlčaní (pouličné divadlo)

GUNAGU Bratislava

Divadlo poézie Malá scéna Bratislava/Prešov
Divadlo Thália Košice

Divadlo DNO - predstavenie DEN DNA

Malá scéna Bratislava - predstavenie Hviezdoslavov

Divadlo Gunagu - predstavenie Sado (láska v Európe)

Bábkové divadlo Košice - inscenácia Potkaniar

Divadelná spoločnosť Jany Micenkovej Praha - predstavenie Nekrogames

Divadielko na Osmičke Nitra - predstavenie Kajco

Občianské združenie Ja a My, Katedra hudby PF UKF Nitra - predstavenie Volavka

Teatr Przedmieście Rzeszów (Poľsko)

Akademia Ruchu Warszava (Poľsko) - predstavenie Čínska lekcia

Akademia Ruchu Warszava (Poľsko) - predstavenie Výrazne. V mlčaní

Študentské divadlo VYDI Nitra - predstavenie Dišputa Verejná (o princovi a koňovi)

2013


ŠD VYDI Nitra - Z východu na západ

ŠD VYDI Nitra - Rozhodnutie pre zajtrajšok a možno len Peter a Lucia

ŠD VYDI Nitra - Prejsť(si)Telom (pohybová performancia)

JA a MY, Katedra hudby PF UKF Nitra - Príbeh jednej zeme

Teatr MOMO (Katovice) - Marek Kołbuk: Podarunek

Divadlo Neon Košice - Kol.: O moci a jej páde

ŠD P.A.D.Á.K. PF PU - Jevgenij Švarc: Obyčajný zázrak

VÝPREDAJ – IMPROLIGA

Marcin Świerad - Tadeusz Kantor dnes

NAJ s.r.o. - J. Jendrichovský a P. G. Hrbatý - Inštrumentár slovenských ľudových nástrojov – drumbľa

JA a MY, Katedra hudby PF UKF Nitra - William Saroyan: Tracyho Tiger

JA a MY, Katedra hudby PF UKF Nitra - Hra na 3

JA a MY, Katedra hudby PF UKF Nitra - Škaredé kačiatko

Pasi Mäkelä - TONTTU

Divadlo Andreja Bagara Nitra - Carlos Murilla: Dark play

VÝPREDAJ - J. Jendrichovský a P. G. Hrbatý

Teatro Colorato Bratislava - Ó Sláva hviezd Ó sláva

VŠMU Bratislava - Jozef Mokoš: Alica

Túlavé divadlo Trnava - Edmond Rostand: Cyrano (alebo Bálabilé o Nose)

ŠD FF PU Prešov - Jen Hrbotto: JHSJ – Jendrichovský Hrbatý Smrť (z) Jánošíkova

NAJ s.r.o Prešov - Dražba topánky (performance)

S.T.O.K.A. Bratislava - B. Mosný, P. Tilajčík, B. Uhlár: Neistý grunt

Akadémia umení Banská Bystrica - Vittore de Luca: Ja Leonardo

DISK Trnava - Blaho Uhlár a kol. DISK: Solitudo

TEATR ÓSMEGO DNIA (Poznaň) - Archa

NAJ s.r.o. Prešov - PROGALAS (performance)

ŠD FF PU Prešov - Nebo, peklo, Kocúrkovo..., Fragmenty II atď...

2012


Fotoreportáže z udalostí v UK PU v rámci Akademického Prešova 2012:


Beseda s Milkou Zimkovou

Prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.: Zvukové tvarovanie poézie

Beseda so súčasnými slovenskými spisovateľmi (E. Groch, J. Bodnárová)Slávnostné odovzdávanie cien

Divadlo ANIMA Ružomberok (KSJaL FF KU) - „...a príde aj rytmus?!“

Občianske združenie BORIS Bratislava - MICHELANGELO

DEJA MY (Študenti francúzskeho jazyka a literatúry FF PU) - Lionel Demessey: Homme sandwich

Divadelné štúdio na hlavnej pri PKO - V. Šmihula: Vtáčatko

Divadlo BÚ, Košice - J. Glowacki: Antigona v New Yourku

Divadlo Neon Košice - Zuzana Dovičáková: C´est la vie

Divadlo rozprávania pri FF UKF Nitra - Leopoldov a späť

Improliga

Ja a My Katedry hudby pri PF UKF Nitra - Natália Boháčiková – Monika Gašparíková: Šán Tevs: Ako sa maľuje šťastie

Ja a My Katedry hudby pri PF UKF Nitra - Martina Pálfiová: Alica v krajine zázrakov

Ja a My Katedry hudby pri PF UKF Nitra - Zuzana Kráľová, Denisa Hollerová: Passio pasus et dolor

Ja a My Katedry hudby pri PF UKF Nitra - Denisa Poluchová, Stanislava Koníčková: Svetluška

Kristina Maldonado Praha - What she does

Teatr KTO (Krakow) - Jose Saramago: Slepci (podľa románu Mesto slepcov), plenérové vystúpenie

Lukáš Šepták - F.Kafka: List otcovi

Malá scéna FF PU + MŠ UK Bratislava - Marek Winkler: Mono

Marcin Świerad: Prezentácia T. Kantora s filmovou projekciou

Prof. PhDr. V. Marčok, CSc.: Postmoderna v divadle

MoDRé DiVaDLo - Bosorka (na motívy hry A. Müllera – Skúška ohňom)

P.A.D.Á.K pri PF PU Prešov - Joe Hloucha: Urašima Taro

Roman Martinský (Akadémia umení Banská Bystrica) - Hamlet (monodráma)

ŠD FF PU - Karol Horák: Džura

ŠD FF PU - Karol Horák: Elementaristika

SkRAT Bratislava - Delúzia – V zajatí nepokojnej mysle

Teatr Nowy Krakow - Weekend Dominik Nowak

VŠMU Bratislava - Roger Vitrac: Viktor alebo vláda detí

Divadlo odzadu, Stará Ľubovňa - Marika Smoroňová: Mucha

Dielňa s doc. Jurajom Letenayom

Bílé divadlo Ostrava - Z tohto obrazu už nikdy neodejdu

Študentské divadlo Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA - Ingmar Villqist: Taká fajn baba ako ty

Milka Zimková: Monodráma

Akademický Prešov v meste
2011


Bábkové divadlo Košice

Biele divadlo

Debris Company Bratislava

FAJT

GunaGu

MD Žilina

Teatr Nowy Krakow

Teatr Praga Warsawa

Túlavé divadlo

2010


Anima Ružomberok

Divadlo DISK Trnava

Mestské divadlo Žilina - Mobil

Poľský súbor KTO

Divadlo SkRAT - Mŕtve duše

JA a MY - Pelikáni v pustatine

JA a MY - Dvojičky