Akademický Prešov 2015: 49. ročník súťaže umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska 26.4. - 1.5.2015

Akademický Prešov 2014

Kontakt /

ZRIAĎOVATELIA AP 2014

Rektorát Prešovskej univerzity, Inštitút estetiky a vied o umení Filozofickej fakulty PU, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo kultúry SR.


ORGANIZAČNÝ ŠTÁB AP 2014

prof. PhDr. Karol Horák, CSc., Mgr. Eva Kušnírová,PhD., PhDr. Miron Pukan, PhD., Mgr. Diana Laciaková, Mgr. Jozefína Šuťaková, Mgr. Lukáš Makky, Mgr. Tomáš Timko, Marek Sokol.

Adresa štábu:

Budova Filozofickej fakulty
Prešovskej univerzity
Ul. 17 novembra č. 1
080 78 Prešov
4. poschodie, č. dv. 451

tel.: (051) 75 708 03

email: even.kusnirova@gmail.com

facebook: Akademický Prešov


APEČKOVINY, PRÍLEŽITOSTNÉ VYDANIE K AP 2014

Redakcia:
PhDr. Miron Pukan, PhD., Mgr. Jozefína Šuťaková

Grafická úprava:
Peter Medviď

Autor plagátu AP 2013:
Ján Šmajda

Administrátor webovej stránky o AP www.ff.unipo.sk/ap:
Mgr. Tomáš Timko


Ubytovacia a stravovacia zložka:

Alexandra Štofaníková
alexandra.stofanikova@gmail.com


Technické zabezpečenie:

Mgr. Lukáš Makky
lukas.makky@gmail.com


Administrátor webstránky:

Mário Patlevič
mpatlevic@yahoo.com
Dramaturgia AP:

PhDr. Miron Pukan, PhD.
miron.pukan@gmail.com


PR manažér:

Mgr. Eva Kušnírová, PhD.
even.kusnirova@gmail.com


Organizačný štáb:

Mgr. Jozefína Šuťaková
sutikj@yahoo.com

Mgr. Diana Laciaková
diana.laciakova@gmail.com


Styk s médiami:

Mgr. Diana Laciaková
diana.laciakova@gmail.com
 

Mapa /


Zväčšiť mapu

Dokumenty /

Požiadavky Súťaže amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska 2012
[.pdf; 118kB]


Vyhlásenie Súťaže amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska 2012
[.doc; 36kB]